Cold shower taking

Taking cold shower is a good way to normalize your cortisol and dopamine level. It makes cold mind literally. Cold water creates huge spike of cortisol to handle the shock. Body learns to calm down to keep its energy in cold environment. Long term result of icy shower is impressive stress resistance in everyday’s life. Cold shower also stops you…

Read More

Purpose of life and junk happiness

Visu zīdītāju (Mammalia), arī cilvēku dzīves mērķis ir saglabāt dzīvu un nodot tālāk savu DNS pēcnācējiem. Lai realizētu šo mērķi indivīdam neizbēgami ir jāiegūst alfa statuss kādā grupā starp sev līdzīgiem. Cīņu par statusa iegūšanu regulē hormonu sistēma pilnīgi automātiskā līmenī. Taču cilvēka smadzenes ir pietiekami lielas, lai tās spētu radīt tādas neironu saites, kas simulē dzīves mērķa, jeb laimes sasniegšanu – kāda laimes hormona…

Read More